• Förutsättningar för byggnadsvård

  Byggnadsvårdsåret 1975 är slut, men detta faktum får inte ge anledning förmoda att intresset för äldre byggnader och byggnadsmiljöer upphörde när 1976 tog vid. Tvärtom, en av förutsättningarna för byggnadsvårdsåret var ju att initiera ett ökat intresse för såväl unika byggnader som för vardagsmiljöer.  Givetvis är det svårt att mäta effekten av de aktiviteter som […]

 • Älghult

  Resan slutar som sig bör i socknens centrum, Älghult. Har finns en del sevärdheter att dela med sig till besökaren. Illustrationerna visar två av dem, nämligen kyrkan med den gamla kyrkplatsen i förgrunden och Hältekärrstugan i hembygdsparken. Framvuxen ur byarna Den mycket stora Älghult socken uppvisar en centralort med medeltida anor. Här finns inga kända […]

 • Höneskruv och Höneström

  Resan fortsätter uppströms Alsterån tills vi når ytterligare ett par fantasieggande platser. De Illustreras med den gigantiska stenmuren i Höneskruv, dammen och fiskestugan i Höneström samt glaskonstnären Vicke Lindstrands namnteckning. I jordeboken från 1545 redovisas två frälsegårdar i ”Hönescrwff”. Under 1700-talet grundades de tre järnbruken i Orrefors, Sävsjöström och Klavreström. Detta ledde till att det […]

 • Hohult

  Vi förflyttar oss längre in i den stora Älghults socken och kommer till ett av de stora småländska vattendragen, till Hohult. De valda illustrationerna visar bygatan med delar av ålderdomlig bebyggelse och ett odlings/kulturlandskap med månghundraåriga anor. Vägg i vägg med tätorten Alstermo Innan samhällen och gränser var etablerade följde kolonisationen vattendragen. Detta gäller i […]

 • Fröseke

  I Fröseke låg ett av de många glasbruken i Älghults socken, nämligen fönsterglastillverkaren Kronofors. Illustrationerna visar Fröseke kapell, statyn invid platsen för det forna glasbruket och texten på statyns sockel. I sydöstra utkanten av den mycket stora Älghults socken ligger Fröseke som en viktig knutpunkt i Alsteråns vattensystem. Orten finns belagd redan 1404 då Birger […]

 • Flöxhult och Hovgård

  Flöxhult och Hovgård – Vi lämnar nu Åseda och beger oss till Älghults socken, ibland benämnd den till ytan största socknen i hela södra Sverige. Även om detta inte skulle vara sant så kvarstår faktum att socknen en gång var den socken som hade de flesta glasbruken i hela landet. Vi börjar med ett par […]